Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 48-55

ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

О. Брух, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-1117-0454
Львівський національний аграрний університет
Р. Содома, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-5020-6440
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.048

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано роль розвитку інноваційної діяльності як фундаменту, що визначає економічну спроможність та перспективність країни на світовому ринку.

Проаналізовано останні дослідження й публікації дослідників, які ґрунтовно вивчали цю тему. Визначено основні особливості інноваційного розвитку та інноваційної діяльності.

Ґрунтуючись на світовій аналітичній інформації, проаналізовано проблеми інноваційного розвитку національної економіки. Охарактеризовано сучасний стан інноваційної діяльності в Україні на основі міжнародних рейтингів, де представлена Україна та виявлено проблеми в заданій сфері.

Показано місце України в рейтингу країн світу за Глобальним індексом інновацій (ГІІ), Індексом інновацій Агентства Блумберг (ІАБ), Глобальним індексом конкурентоспроможності талантів (ГІКТ), Європейським інноваційним таблом (ЄІТ) у 2020 р. Проаналізовано низку показників, що впливають на інноваційну діяльність.

Визначено сучасний рівень інноваційної активності України у 2020 році порівняно з іншими європейськими країнами, оцінено результативність, проаналізовано інноваційну діяльність у динаміці.

Доведено ефективність інноваційної політики країн-лідерів інноваційного розвитку, яка будується на принципах системності, охоплює особливі стимули інноваційної діяльності та забезпечує сприятливі умови для ведення бізнесу у країні, сприятливе інституційне середовище, а також розвиває чинники інноваційного виробництва.

Виявлено проблеми впровадження інноваційної політики та запропоновано заходи для їхнього рішення. Визначено, що інноваційний розвиток країни виокремить конкурентні переваги в умовах сучасного європейського і світового ринків.

Розроблено рекомендації, спрямовані на розвиток інноваційної діяльності в Україні, та подано основні напрями вдосконалення інноваційної політики в державі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

міжнародний рейтинг, глобальний індекс інновацій, інноваційна діяльність, інноваційна політика, інноваційний розвиток, інноваційна спроможність, інноваційна активність, сильні та слабкі сторони, тенденції, світовий досвід, динаміка

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Bondarchuk, N. V., 2013. Conditions and perspectives in development of innovation processes, Bulletin of Dnipropetrovsk Agrarian University, 2, р. 205–209 [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vddau_2013_2_51. [Accessed 05 November 2021].
 • European innovation scoreboard, 2020. [online] Available at: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42981 [Accessed 05 November 2021].
 • Honcharenko, O., Masliaieva, O., 2020. The role of innovation in ensuring the reproductive process in agro-industrial production/ Innovation of economics, 5–6, р. 5–10.
 • Illiashenko, N. S., Holysheva, E. O., Hryschchenko, O. F., 2018. Classification of strategic directions in scientific and technological development of the enterprise, Bulletin of Khmelnytskyi National University, 3 (2), р. 128–131.
 • Kniazevych, A. A., Kraichuk, O. V., 2011. Mechanisms of management of innovative development, Monograph Rivne, RDGU.
 • Mazur, N. A., Sulima, N. M., 2020. Innovation activity in Ukraine and Poland: state, features and prospects. Economics, Management and Administration, (4 (94), 3–10. [online] Available at: https://doi.org/10.26642/ema-2020-4(94)-3-10 [Accessed 05 November 2021].
 • Radeva, M., 2018. Innovative concepts of global economy. Black Sea Economic Studies, 36. р. 23–30.
 • Regions and Innovation: Collaborating across Borders: OECD Reviews of Regional Innovation. OECD Publishing, 2013.
 • State Statistics Committee of Ukraine. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed 28 October 2021]
 • Sustainable Development Goals: Ukraine. [online] Available at: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/sustainabledevelopment-goals-2017-basseline-national-report.html [Accessed 05 November 2021]
 • The state of scientific and innovative activity in Ukraine in 2020: scientific analyst. notes / [T.V. Pisarenko, T.K. Kuranda, T.K. Kvasha and others], 2021. UkrINTEI.
 • UNCTAD, technology and innovation report 2021 catching technological waves: Innovation with equity.
 • Yakovlev, A. I., 2018. Analysis of the state of innovation in Ukraine and ways to improve it. Science and science studies, 2, р. 29–44.
 • Yermakova, O. A., 2017. World experience of innovative development in the interests of innovation security of Ukraine. Priazovsky Economic Bulletin, 5 (05), р. 16–20.
 • Zaiats, T. A., 2021. Values guidelines for innovative development in Ukraine. Demography and Social Economy, 2 (44), 3–21 [online] Available at: https://doi.org/10.15407/dse2021.02.003 [Accessed 05 November 2021]