Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 74-83

РОЛЬ НАПРЯМІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСТВ З ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТІВ

Ельжбета Ядвіга Шиманська, д. хаб., професор
ORCID ID: 0000-0001-7686-1243
Варшавський університет природничих наук– SGGW
І. Черевко, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-8411-6136
Львівський національний аграрний університет
М. Риш, магістр
ORCID ID: 0000-0002-9553-4907
Карпатський державний університет, Кросно

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.074

АНОТАЦІЯ

Показано економічний аспект роботи плодових господарств різних виробничих напрямів щодо рівня ефективності їхньої діяльності залежно від низки напрямів. Сформульовано гіпотезу, згідно з якою економічні та фінансові результати у плодових господарствах залежать від переважаючого напряму спеціалізації господарства. Джерелом інформації в дослідженні були аналіз літератури із заданої тематики та результати анкетних опитувань. Досліджувана вибірка складалася з господарств Малопольського та Погужського регіонів, що спеціалізуються на вирощуванні плодових дерев та кущів, які у 2018 році вели облік за FADN. За структурою виробництва досліджені господарства були поділені на дві групи залежно від домінантного напряму виробництва твердих або м’яких плодів. Для аналізу даних використано непараметричний U-критерій Манна-Уітні. Показано, що господарства, які спеціалізуються на вирощуванні твердих плодів, мають менші обсяги земельних ресурсів та характерні більшою вартістю будівель і оборотних засобів. У свою чергу господарства, що вирощують м’які плоди, мали більші обсяги трудових ресурсів та більшу вартість машин і пристроїв. Статистичний аналіз засвідчив, що прибуток господарства й рентабельність окремих виробничих чинників (земля, праця й капітал) не залежали від домінуючого напряму спеціалізації у виробництві плодів господарством, імовірно, через невелику кількість господарств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

виробництво, фрукти, ферми, дохід, рентабельність, U-критерій Манна-Уітні

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Flynn, A., 2019. How does specialization affect an economy more efficient? [online] Available at: https://greedhead.net/how-does-specialization-affect-an-economy-more-efficient/ [Accessed 25 August 2021].
 • Ftritsch, M. and Slavtchev, V., 2010. How does industry specialization affect the efficiency of regional innovation systems? The Annals of Regional Science volume 45, pp.87–108.
 • Local Data Bank. Central Statistical Office. [online] Available at: https://bdl.stat.pl/BDL/dane/podgrup/tablica [Accessed 01 September 2021].
 • Manteuffel, R., 1981. Economics and organization of a farm, PWRiL, Warsaw.
 • Milek, D. and Nowak, P., 2014. Regional specialization as an endogenous development factor of 16 Polish voivodeships. Institute of Economic Research. [online] Available at: http://www.badania-17gospodarcze.pl/images/Working_Papers/2014_No_42.pdf [Accessed 01 September 2021].
 • Singbo, A. G., Emvalomatis, G. and Lansink, A. O., 2021. The effect of crop specialization on farms' performance: a bayesian non-neutral stochastic frontier approach. Frontiers in Sustainable Food Systems [online] Available at: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2021.711530/full [Accessed 30 August 2021].
 • Statistical Yearbook of Agriculture, 2017. Central Statistical Office. Warszawa.
 • Smedzik, K., 2010. The problem of the scale of production in various types of individual farms in Poland with the use of DEA models, Scientific Annals of the Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 12 (3), pp. 343–348.
 • Statistical Yearbook of Agriculture, 2017. Central Statistical Office. Warszawa.
 • Wrzaszcz, W., 2017. Production and economic results of farms influencing the natural environment to a different extent. Topics of Agricultural Economics, 2 (351), pp. 3–31.
 • Zhmija, D., 2011. Dilemmas regarding the active role of the state in the field of agriculture. Scientific Papers of the University of Economics in Krakow, 863, pp. 53–68.