Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 93-100

УДОСКОНАЛЕННЯ ТАРИФНОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ СТРАХУВАННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

С. Онисько, к. е. н., професор
ORCID ID: 0000-0002-3084-0938
Ю. Томашевський, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-4039-8271
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.093

АНОТАЦІЯ

Питання тарифної політики на ринку страхування сільськогосподарських культур сьогодні потребує вдосконалення. Формування ефективної системи страхування врожаю сільськогосподарських культур – важливе завдання, яке вимагає нагального вирішення, адже впливає на рівень захисту сільськогосподарських товаровиробників від несприятливих погодно-кліматичних чинників та відповідно на вартість виробленої продукції.

Встановлено, що для подальшого розвитку страхування сільськогосподарських культур необхідно переглянути тарифну політику, здійснити перерахунок тарифних ставок, використовуючи проведені наукові дослідження в актуарних розрахунках. Крім того, останніми часом при кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників необхідне також страхування застави. Оскільки кожний кредитний продукт вимагає страхування предмета застави на період дії кредитного договору, при чому вибір спільного кредитно-страхового продукту супроводжується вибором кредитної ставки.

Знаючи, що сільськогосподарський виробник вибере ставку, яка відповідає його уявленням про оптимально справедливу ставку, запропоновано використовувати показник фінансового навантаження. Отже, сумарне фінансове навантаження на сільськогосподарське підприємство – своєрідна міра ринкової привабливості при виборі кредитного і страхового продукту. Воно також може бути основним орієнтиром для визначення поведінки основних учасників ринку – сільськогосподарських підприємств, страховиків і банків. Страхова тарифна ставка – один з двох основних компонентів формування фінансового навантаження. Тому його вибір має здійснюватися не тільки з ринкових міркувань, а й з урахуванням ринкових пропозицій кредитно-страхового продукту. Такий підхід забезпечить відповідний до можливостей та цілей сільськогосподарських виробників варіант ринкової поведінки, вибір страхової компанії та банку-партнера. Тому важливо аналізувати й оцінювати сукупне фінансове навантаження на сільськогосподарські підприємства.

Доведено, що дослідження впливу різних чинників на розмір страхового тарифу, зацікавленість потенційних клієнтів-страхувальників у страхуванні врожаю сільськогосподарських культур, підвищення рівня здійснення страхового захисту мають стати поштовхом до розробки та впровадження пакетів комплексного надання страхових послуг, а це дасть змогу знизити тарифну ставку для сільськогосподарських товаровиробників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

тарифна політика, страхова тарифна ставка, система страхування урожаю сільськогосподарських культур, сільськогосподарські товаровиробники, показник фінансового навантаження, страхова послуга

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Ковальчук, Т., 2019. Агрострахування в Україні – системний підхід. Агробізнес сьогодні, [online]. Доступно: http://agro-business.com.ua/agro/ahrostrakhuvannia/item/14097-ahrostrakhuvannia-v-ukraini-systemnyi-pidkhid.html [Дата звернення 15 вересня 2021].
  • Лайко, П. А. та Пущак, С. Д., 2009. Страхування природно-кліматичних ризиків у рослинництві: монографія. Київ: ННЦ Інститут аграрної економіки.
  • Навроцький, С. А., 2011. Концепція розвитку страхової системи сільського господарства підтримкою в Україні. Економіка АПК, 2, с. 102.
  • Никитин, А. В., 2005. Варианты снижения тарифов по страхованию сельскохозяйственных культур с государственной поддержкой. Страховое дело, 5, с. 22–34.
  • Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою: Закон України від 01 липня 2021 р. № 1601-IX. 2021 [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1601-20#Text [Дата звернення 10 вересня 2021].
  • Пущак, С. Д., 2007. Можливості зниження тарифних ставок на прикладі страхування зернових культур. Економіка АПК, 2, с. 91–97.
  • Прокопчук, О. Т., Улянич, Ю. В. та Бечко, В. П., 2014. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу. Актуальні проблеми економіки (науковий економічний журнал), 3 (153), с. 46–53.
  • Роше, Г., Шинкаренко, Р., Гринюк, І. та Якубович, В., 2020. Як забезпечити стабільність агробізнесу? Агробізнес сьогодні [online] Доступно: http://agro-business.com.ua/agro/ahrostrakhuvannia/item/8148-iak-zabezpechyty-stabilnist-ahrobiznesu.html [Дата звернення 15 вересня 2021].
  • Смоленюк, Р. П., 2010. Ефективність управління ризиками у сільськогосподарському виробництві. Наука й економіка, 2(18), с. 20–25.
  • Ширинян, А. С. та Ширинян, Л. В., 2004. Вплив тарифу на фінансову стійкість страхових компаній. Фінанси України, 7, с. 112–113.