Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 101-108

ОПТИМІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Р. Андрушко, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-1235-4511
З. Мирончук, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-7044-6695
С. Кулина
ORCID ID: 0000-0001-7343-2822
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.101

АНОТАЦІЯ

В умовах ринкової економіки якість продукції відіграє надзвичайно важливу роль у підвищенні її конкурентоспроможності. Економічне суперництво суб’єктів господарювання, їхня боротьба за ринки збуту зосереджуються не тільки на ціні, а значною мірою на нецінових факторах. Серед основних чинників – реклама, створення сприятливих умов для реалізації продукції, її маркування, забезпечення післяпродажного обслуговування покупців.

Зрозуміло, що за однакової ціни більший попит матиме продукт вищої якості. Водночас істотне поліпшення підприємством якості продукції порівняно з аналогічною продукцією конкурентів дає змогу підвищувати ціну на неї, не втрачаючи при цьому своїх споживачів і навіть збільшуючи обсяг продажу.

Аграрні підприємства, мета яких – впровадити систему суцільного управління якістю продукції, повинні розробити власну систему заходів з організації фінансування, обліку та калькулювання витрат на якість сільськогосподарської продукції. Це у свою чергу сприятиме зростанню рівня їхньої конкурентоспроможності та ефективності діяльності.

Обґрунтовано прикладний характер інституціонального регулювання процесу якості сільськогосподарської продукції. Для успішної конкуренції сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку доцільно проводити зовнішній аудит якості. А внутрішній аудит якості продукції доцільно проводити для визначення можливостей її покращення, для моніторингу виконання та вдосконалення процесів і маркування.

Сформовано принципи та об’єктивну необхідність методичного забезпечення обліку витрат на якість сільськогосподарської продукції в умовах євроінтеграції.

Перспективами подальших досліджень є вивчення рефлексійної бази науково-технічних розробок у частині управління якістю продукції в умовах діджиталізації та визначення основних підходів щодо забезпечення підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

аграрні підприємства, якість сільськогосподарської продукції, витрати на якість, облікове забезпечення, система НАССР

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Andrushko, R. P., Lysa О. V. & Myronchuk, Z. P., 2015. Organization of accounting and audit of costs for the quality of agricultural products. Economic Sciences. Accounting and Finance Series. Collection of scientific works. LNTU, 12 (45). Part 1. Lutsk. pp. 8–16.
 • Andrushko, R., 2021. International optimization experience product quality control. Current issues of modern business: Accounting – financial and management aspects. Proceedings of the III International Scientific and Practical Internet Conference dedicated to the 165th anniversary of the Lviv National Agrarian University and the 50th anniversary of the Department of Accounting and Taxation. March 17–19, 2021, pp. 237–239.
 • Chernukha, I. M. & Makarenkova, H. Yu., 2015. Costs of quality: loss or profit? Section: Quality of doing business. [online] Available at: http://www.management.com.ua/qm/qm060.html [Accessed 22 November 2021].
 • Ensuring the safety and quality of agricultural and food products in accordance with the requirements of the Association Agreement [online] Available at: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zabezpechennya-bezpechnosti-i-yakosti-agrarnoyi-ta-harchovoyi-produktsiyi-vidpovidno-do-vymog-Ugody-pro-asotsiatsiyu.pdf [Accessed 24 November 2021].
 • HACCP system, 2003. Hazard Analysis and Critical Control Point. Lviv: Leonorm.
 • ISO 22000:2005 Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain [online] Available at: www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber=35466 [Accessed 22 November 2021].
 • Gorbashko, E. A., 2014. Quality Management 2nd edition, ed. and add.: a textbook for bachelors. Мoskow: Jurayt.
 • Kholodenko, A. M. & Navrozova, Yu. A., 2013. Optimization of the level of quality and price of cruise service. Development of methods of management and administration of transport: Coll. Science. prot. 32, pp. 39–53.
 • Kulyna, S., 2020. Optimization of accounting for quality costs products in accordance with international requirements. International economic relations of Ukraine in the conditions of integration processes: state, problems and prospects of development. Collection of abstracts of the IV All-Ukrainian student scientific-practical conference, May 14, Dubliany, pp. 9–13.
 • Lysa, О., Andrushko, R., 2015. Information-analytical quality assurance of agricultural products in the competitiveness of domestic agricultural sector: Economic Development Strategy: state, region, enterprise: сollective monograph. Herson: HSU.
 • Morozova-Herasymovych, Н. А., 2016. Methodical principles of internal control of production stocks in the management system of operational activity of the enterprise. Accounting and Finance, 3 (73).
 • Petryshyn, L. P., Lysa, О. V. & Andrushko, R. P., 2016. Accounting and audit of costs for product quality. Agrarian economy, 5 (3–4), pp. 90–95.
 • Quality management systems. Basic provisions and glossary of terms: DSTU ISO 9000: 2007 [Effective from 2008-01-01]. Kyiv: State Standard of Ukraine.