2014 Т. 7 № 3-4

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Czerewko G. Rola międzynarodowych organizacji gospodarczych w procesie globalizacji gospodarki. - C. 5-10.
 4. Онисько С., Агрес О. Інститут банкрутства: економічна сутність та оцінка функціонування. - C. 11-15.
 5. Sławińska M., Cherevko G., Cherevko D. Local Government Determinants of Business Development and the Concept of Sustainable Development. - C. 16-23.
 6. Підгребельна М. Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві. - C. 24-28.
 7. Гнатишин Л., Прокопишин О. Загальні тенденції розвитку та перспективи фермерських господарств Карпатського регіону. - C. 29-36.
 8. Галанець В. Птахівництво як найбільш дієздатна галузь тваринництва. - C. 37-41.
 9. Станько В., Шавалюк О. Особливості соціально-економічних передумов як основного чинника ефективного процесу трансформації економіки України. - C. 42-46.
 10. Янишин Я., Булик О., Лаврів І. Функціонування аграрних бірж в Україні. - C. 47-51.
 11. Магійович Р., Василина О. Маркетингові підходи до розширення ринку продукції виноградарства та виноробства Закарпатської області. - C. 52-60.
 12. Kozlova G. Farm Association as a Subject of Solving Marketing Problems. - C. 61-65.
 13. Гнаткович О., Смолінський В. Економічне стимулювання раціонального використання та охорони земель. - C. 66-71.
 14. Яців І., Завірюха А. Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх ринках. - C. 72-78.
 15. Тринько Р., Невінська Г. Соціалізація інноваційної діяльності: теоретико-методологічний аспект. - C. 79-86.
 16. Kaczmarska B. Innovation risk in agricultural production. - C. 87-93.
 17. Grzebyk B. Nature 2000 Network as an Instrument of Realising Environment Protection Policy and Balanced Development on the European Level. - C. 94-98.
 18. Колодійчук В. Сутність категорії логістики в економічних дослідженнях. - C. 99-103.
 19. Гавука І. Критерії ефективності інноваційної діяльності стосовно її зацікавлених учасників. - C. 104-108.
 20. Матвіїшин Є., Фабрика Ю. Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області. - C. 108-113.
 21. Цебенко О. Діяльність роду Гербуртів у контексті організаційно-економічної трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій Галичини та Поділля XV-XVII століття. - C. 114-119.
 22. Колодій А. Роль наукових студентських гуртків кафедри фінансів і кредиту у формуванні фахівців високої кваліфікації. - C. 120-124.