Аграрна Економіка 2020 Т. 12 № 3-4:3-9

Rynki hurtowe: rzeczywistość i perspektywy

O. Bulуk, Ph.D., Docent N. Zelisko, Ph.D., Docent Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy https://doi.org/10.31734/agrarecon2020.03-04.003

АНОТАЦІЯ

Badane są teoretyczne aspekty funkcjonowania rynków hurtowych produktów rolnych. Opisano główne czynniki wpływające na pośredników. Określono celowość zaangażowania pośredników w realizacji polityki sprzedażowej przedsiębiorstwa oraz warunki ich wyboru, pozytywne i negatywne kierunki współpracy. Promocja produktów przez pośredników może w pewnym stopniu lokalizować wybór dopuszczalnych rodzajów sprzedaży towarów, ponieważ w większości struktury pośredniczące kupują od producentów produkty rolne po niższych cenach, a sprzedają po średnich cenach rynkowych. W ostatnich latach pojawieło się wielu niezorganizowanych pośredników, co doprowadziło do nieuzasadnionego zawyżania cen produktów rolnych, monopolizacji niektórych segmentów rynku, trudności w sprzedaży produktów przez producentów.Twierdzi się, że podstawowym zadaniem na tej liście procesów jest zapewnienie stałej równowagi propozycji i popytu, właściwej organizacji stosunków gospodarczych, ukształtowanie odpowiedniego systemu sprzedaży produktów.

Określono główny problem niezorganizowanej sprzedaży produktów rolnych, wynikający z braku rozwiniętej infrastruktury rynku rolnego. Uzasadnia się znaczenie przekształcenia rynku hurtowego w centrum dystrybucyjny spełniający oczekiwania coraz bardziej wymagających klientów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Samo utworzenie takiego punktu centralnego mogłoby być znaczącym krokiem w kierunku realizacji skutecznej polityki eksportowej w regionie. Zarządzanie międzynarodową działalnością regionalnych przedsiębiorstw rolniczych na zasadach koordynacji działań międzynarodowych będzie wynikało z efektywnego menedżmentu, relokacji przepływów materiałowych, towarowych oraz informacyjnych i marketingowych międzynarodowej działalności gospodarczej w regionie. Zadaniem Centrum jest zarządzanie, koordynowanie i organizowanie relacji podmiotów międzynarodowej aktywności na poziomie regionalnym.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

produkty rolne, rynek hurtowy, pośrednicy, popyt, propozycja, funkcjonowanie

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • 1.Batygina, O., 2012. Cechy regulacji prawnych rynków hurtowych produktów rolnych na Ukrainie. Czasopismo Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy,
 • 3, s. 159–167. [online]. Dostępnіe:
 • http://nbuv.gov.ua/ UJRN/vapny_2012_ 3_17 [Data zwrócenia się 10 Listopad 2020].
 • 2. Маistro, S.,2007. Kształt i kierunki państwowej regulacji rozwoju infrastruktury rynku rolnego. Budownictwo państwowe, 2. [online]. Dostępnіe: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_21 [Data zwrócenia się 16 Listopad 2020].
 • 3. Malik, M. i Shpykulyak, O., 2006. Rozwój przedsiębiorczości w rolniczym sektorze gospodarki. Ekonomika KRP: Międzynarodowe czasopismo naukowo-produkcyjne, 4, s. 3–10.
 • 4. Miszczenko N., 2014. Tworzenie infrastruktury rynku produktów rolnych.
 • Ekonomika KRP, 5, s.115–121.
 • 5. Pavlenchyk, N. i Pavlenchyk, A. 2009. Formowanie i funkcjonowanie rynku produktów rolnych. Lwów.
 • 6. Ryndenko, N., 2010. Doświadczenie zagraniczne w obsłudze hurtowych rynków produktów rolnych. Agrosvit, 21, s. 61–66.
 • 7. Rossokha, V. i Sharapa, O. 2016. Kształtowanie polityki marketingowej marketingu przedsiębiorstw rolnych. Kyiv.
 • 8. Salamin, O. S., 2014. Tworzenie i rozwój rynków hurtowych produktów rolnych. Czasopismo naukowe LNUVMBT nazwany im S.Z. Gzhytskoho, 1 (58), s. 115–122.
 • 9. Shubravska, O. V. i Ryndenko, N. A., 2012. Rynki hurtowe produktów rolnych: doświadczenia europejskie i perspektywy Ukrainy. Ekonomika Ukrainy, 8, s. 77–85.
 • 10. Shulsky, M. i Voitovych, Z., 2014. Aktualne problemy rozwoju rynków hurtowych produktów rolnych. Czasopismo naukowe LNUVMBT nazwany im S.Z. Gzhytskoho, 1 (58), s. 282–288.