2016 Т. 9 № 1-2

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Cherevko G. Diversification of business directions in the context of sustainable development of rural areas. - C. 5-8.
 4. Крупа В., Крупа О. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій. - C. 9-18 .
 5. Біттер О., Назаркевич М. Зайнятість як основа підвищення рівня життя сільського населення. - C. 18-26.
 6. Корчинська О. Формування державної підтримки розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму. - C. 27-32.
 7. Колач С., Василина О. Регулювання інфляційних процесів: теорія і практика. - C. 32-37.
 8. Гаврилюк І., Сторонський М. Тенденції розвитку скотарства у Львівській області. - C. 38-43.
 9. Dominska O., Skhidnytska G. The peculiarities of the flax industry development and financing. - C. 43-49.
 10. Rysh M. Orcharding in Poland and Ukraine in the years 2009–2013. - C. 50-57 .
 11. Садура О., Богач М. Перспективи розвитку біржового ф’ючерсного ринку в аграрній сфері економіки. - C. 58-62.
 12. Янишин Я. Аналіз ринку туристичних послуг у місті Львові та основні шляхи його розвитку. - C. 63-67.
 13. Щурик М. Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК. - C. 68-74.
 14. Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління. - C. 75-82.
 15. Брух О., Бернацька І., Гошко Т. Особливості дорадницької діяльності у Львівській області. - C. 82-89.
 16. Михалюк Н., Балаш Л., Гринишин Г., Бінерт О. Вплив економічної культури на розвиток організаційних структур і бізнесу. - C. 89-97.
 17. Гавука І. Прикладна апробація універсального способу реверсії сукупного ефекту, отриманого впродовж життєвого циклу інноваційної продукції. - C. 98-106.
 18. Пархуць М., Синюк О. Застосування креативних підходів в управлінні аграрним підприємств. - C. 106-110.
 19. Demedyuk L., Shmatkovska T. Expenses of the agricultural enterprises in the ensuring a reliable accounting process. - C. 111-116.
 20. Железняк А., Іваницький І. Управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів. - C. 116-122.
 21. Петришин Л. Наукові досягнення студентів-обліковців. - C. 123-124.