2016 Т. 9 № 3-4

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Черевко Г., Бенцак О., Іванов А. Теоретико-методологічні засади дослідження транскордонного співробітництва. - C. 3-8.
 4. Дубневич Ю., Черевко Д. Методика визначення ефективності вирощування ріпаку на енергетичні потреби. - C. 9-16.
 5. Черевко Г., Войтович П. Соціальна справедливість як чинник успішної державної антикризової політики. - C. 17-21.
 6. Янишин Я. Оцінка стану продовольчої безпеки України. - C. 21-27.
 7. Магійович І., Нагірний А. Адміністративно-територіальна реформа у контексті вдосконалення системи державного управління. - C. 28-36.
 8. Колодій А. Недержавні пенсійні фонди як одна зі системоутворювальних складових пенсійної системи України. - C. 36-44.
 9. Гринкевич С., Булик О. Соціально-економічні передумови міжнародної трудової міграції. - C. 45-52.
 10. Липчук В., Малаховський Д. Структурні зміни у зерновиробництві: регіональний аспект. - C. 53-60.
 11. Шувар Б. Аналіз розвитку органічного виробництва в Україні та світі. - C. 61-67.
 12. Соловей Ю. Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України. - C. 68-73.
 13. Губені Ю., Босіока В. Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств. - C. 74-80.
 14. Ціцька Н., Брик Г., Поверляк Т. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах. - C. 80-86.
 15. Онисько С., Нечай Н. Оцінка впливу інвестиційної діяльності на фінансово-економічний стан сільськогосподарських підприємств Тернопільщини. - C. 87-96.
 16. Яців С. Концентрація виробництва як чинник розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах. - C. 97-103.
 17. Желєзняк А. Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу малого бізнесу в сільському господарстві. - C. 104-108.
 18. Петришин Л., Лиса О., Андрушко Р., Жидовська Н. Облік і аудит витрат на якість продукції. - C. 108-113.